Älvs­borgs­bron, reparation och förbättring


Att samsas med fler än 50 000 fordon

Älvsborgsbron tillhör en av Göteborgs mest trafikerade leder och behöver ständigt underhållas, repareras och förbättras för att säkerställa framkomlighet och bärighet för bilister och näringslivets transporter. Under 2016 och 2017 har omfattande reparations- och förbättrings­åtgärder på Älvsborgsbron genomförts, däribland:

För att underlätta för trafiken och öka fram­komligheten under projektets gång, har reversibla körfält använts. Ett system som med hjälp av barriärer avsätter ett körfält där trafiken kan gå åt båda hållen vid olika tider på dygnet. Projektet har bestått av två entreprenader, där en entreprenör ansvarat för det tekniska utförandet och en annan för trafik­anordningar och trafik­omläggningar.

ViaPM har bred kompetens och lång erfarenhet inom infra­struktur och är vana att leda både stora och små projekt under projektets alla skeden. Vi erbjuder våra kunder effektivitet och trygghet med väl genomförda projekt. Våra projekt uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Vi ser till att alla projektets delar, funktioner och aktiviteter samordnas, följs upp och rapporteras till kunden.

ViaPM har för projektets helhet deltagit i form av biträdande projekt­ledare och projektledare.

Kontaktperson
Conny Eriksson
Beställare
Trafikverket
Åter till projektindex

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss