Göta­tunneln


Brand­bekämpnings­system i Göta­tunneln

Nuvarande säkerhets­koncept för Götatunneln bygger på att trafiken i respektive tunnelrör är enkel­riktad samt att det inte förekommer stilla­stående trafik. För att klara framtida trafik­mängd och möjlig­göra uppdaterat säkerhets­koncept med större flexibilitet ska Götatunneln utrustas med ett brand­bekämpnings­system, BBS.

Målet med projektet är att genomföra projekt­ering, upphandling, installation och drift­sättning ett brand­bekämpnings­system i Götatunneln. Tunnelns båda trafikrör ska utrustas med ett rörsystem bestyckade med sprinkler­munstycken, i tvär­tunnlar/­service­utrymmen installeras ett antal styrda ventilpaket (matade från brand­vatten­systemet) för att kunna leverera ut vatten i valda sektioner beroende av ett eventuellt brand­förlopp. Systemet består av en rör­konstruktion som i icke drift är tömt på vatten. Systemet ska manövreras från Trafik­lednings­centralen och möjlighet till lokal manövrering ska finnas för respektive sektion. Projektet i sitt stora hela innefattas av flera olika discipliner så som BBS, Styr/EL samt VA.

ViaPM har erfarenhet av att projektleda denna typ av projekt genom hela kedjan från tidiga utredningar, projektering, bygg­handlingar, för­frågnings­underlag, upphandling, produktions­ledning och överlämnade till förvaltande organisation.

Från ViaPM deltar projektledaren.

Kontaktperson
Oskar Manninen
Beställare
Trafikverket
Åter till projektindex

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss