Hisings­bron


En symbol för Göteborgs framtid och historia

Foto: Tomorrow AB

Nya Hisingsbron ska bli en symbol för Göteborgs framtid och historia, men också för hela Göteborgs-regionen. Bron ska bli ett landmärke i staden och en ikon som når ut inter­nationellt. Hisingsbron blir en bro mitt i centrala Göteborg; en länk som binder samman älvstränderna och bidrar till att utveckla Göteborgs stads­kärna på båda sidor av älven. Bron ska även bidra till att skapa en stark region, där det även finns förut­sättningar för sjöfarten att utvecklas.

Rendering av nya Hisingsbron Rendering av nya Hisingsbron. Källa: Tomorrow AB

ViaPM har utöver kvalitets­samordning fått förtroende att ansvara även för risk- och arbetsmiljö­samordning inom projektet. Arbetena innebär löpande avstämningar med entreprenör, samordning inom projekt­organisationen samt att fungera som stöd till projekt- och bygg­ledning inom dessa områden. Projektet beräknas vara klart 2022 och befinner sig för tillfället i ett mycket intensivt produktions­skede.

Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic
Beställare
Göteborgs Stad
Åter till projektindex

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss