Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Foto: Norra Länken i Stockholm
Projekt

Verksamhetsstöd till nationell samordning för komplexa väganläggningar samt funktionella system åt Trafikverket

Publicerad 2022-10-20

Uppdraget går ut på att tillsammans med nationell samordnare driva verksamhetsutvecklingen inom teknikområdet komplexa väganläggningar samt funktionella system, framför allt avseende strategier, inriktningar och arbetssätt. Med komplexa väganläggningar avses här framför allt vägtunnlar i Stockholm och Göteborg.

Arbetsuppgifter blir bland annat arbete med att analysera verksamheten och ta fram förbättrings- och effektiviseringsförslag, genomföra utredningar inom området, arbeta med framtagande av rutiner, instruktioner, mallar, etc. samt arbete med implementering av inriktning och arbetssätt och projektleda projekt och aktiviteter som drivs inom teknikområdet, osv.

De nya uppdragen sammanfaller med att Jasmina firar fem år på ViaPM vilket vi såklart vill uppmärksamma lite extra.


Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic
Rekrytering

Välkommen Christer!

Publicerad 2022-09-06

Vi hälsar Christer Andersson välkommen till ViaPM!

Christer Andersson, har lång erfarenhet av att leda stora och komplexa projekt. Han är civilingenjör Väg och Vatten med drygt 30 års erfarenhet av ledande positioner i anläggningsbranschen, främst inom Peab-koncernen. Han har mycket god kunskap om gällande lagar och regler samt stor vana att omsätta förfrågningsunderlag och ingångna avtal till verklighet med rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt kostnad. Christer har gedigen erfarenhet av att leda stora organisationer samt att hantera alla de kontraktsmässiga och tekniska frågeställningar som dyker upp.


Min största styrka är en analytisk förmåga som kombinerat med erfarenhet och kunskaper från såväl projektering som produktion samt en bra förmåga att hantera stress gör att jag lugnt och sansat kan hantera utmaningar och fatta rationella beslut.


Kontaktperson
Christer Andersson
Projekt

Mindre underhållsåtgärder byggnadsverk järnväg

Publicerad 2022-08-11

ViaPM stöttar Trafikverket med projektledning för underhåll av byggnadsverk på järnväg i region väst. Byggnadsverken inkluderar bro, berg och tunnel samt bullerskydd och det geografiska området sträcker sig från Torsby i norr till Eldsberga i söder och Strömstad i öst till Laxå i väst.

Förutom större åtgärder på utpekade byggnadsverk består en del av underhållet av byggnadsverk på järnväg av så kallade mindre underhållsåtgärder.

De mindre underhållsåtgärder som utförs är allt ifrån mindre betongreparationer, utbyte av mindre detaljer och målningsåtgärder till något större åtgärder såsom utbyte av gångbryggor. Till grund för dessa åtgärder ligger kontinuerligt genomförda inspektioner och förvaltarens planering. I dagsläget utför ett flertal entreprenörer sammanlagt hundratalet åtgärder på ett större antal broar, allt för att höja säkerheten och robustheten i anläggningen.

Projektledarens arbete består bland annat i att paketera och prioritera åtgärder, upphandling av entreprenörer samt att tillsammans med byggledare leda, styra och säkerställa kvalitén på entreprenörernas arbeten.

Foton visar järnvägsbro i Olsfors och är ett bra exempel på att även mindre åtgärder kan göra stor skillnad.

ViaPMs uppdrag åt Trafikverket omfattar projektledning. Uppdraget påbörjades under Q1 2022 och sträcker sig till Q4 2023.


Kontaktperson
Conny Eriksson
Rekrytering

Välkommen Henric!

Publicerad 2022-07-12

Vi hälsar Henric Forkén välkommen till oss på ViaPM!

Henric har arbetat som konsult och entreprenör i en rad olika roller i elinstallation och byggbranschen med inriktning: Projektledare, Byggledare, Gruppchef, el-konsult och ledande montör. Han har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom installations- och anläggningsprojekt.

Henric har arbetat operativt i stora och komplexa installations- och infrastrukturprojekt med framför allt: riskvärdering, produktionsstyrning, avtalsfrågor, inköp, förhandlingar och uppföljningsfrågor. Som entreprenör har han styrt projekt inom installation flygplats, hus, gata (belysning). Henric har mycket god kännedom inom elsäkerhetsföreskrifter, handböcker och standarder.

Hans utåtriktade sätt och initiativrikedom har bidragit till den gedigna erfarenhet och kompetens inom olika former av elprojekt som han besitter. Henric har aktivt sökt sig till komplexa projekt för att med sin yrkesskicklighet och kunnande både bidra till projektets kvalitets-, tids- och kostnadsstyrning, men även för egen del utveckla sin kompetens och erfarenhetsbank.


Kontaktperson
Henric Forken
Rekrytering

Välkommen Anna-Karin!

Publicerad 2022-04-25

Vi hälsar Anna-Karin Salmi välkommen till oss på ViaPM!

Anna-Karin har mångårig erfarenhet av att leda strategi- och utvecklingsarbeten, i såväl nationell som internationell miljö. Hon har djup kunskap i digitalisering och utmärkt analysförmåga. Anna-Karin har utmärkta samordnings- och ledaregenskaper samt förmågan att leverera mycket goda resultat i projekt med komplex och strategisk karaktär.

Anna-Karin Salmi är civilingenjör med snart tio års erfarenhet, framför allt inom offentlig sektor. Hon har haft ett antal olika roller och uppdrag på Trafikverket: förändringsledare, projektledare, utredningsledare, strategisk planerare och utredare.

Hon har även haft en utlandstjänst hos PIARC - World Road Association, med placering i Paris, där hon arbetade med organisationens strategiska partnerskap med andra internationella organisationer inom vägtransportsektorn. Dels med att utveckla en strategi och arbetssätt för partnerskap, dels att koordinera organisationens samarbeten. Anna-Karin är en del av ViaPM sedan april 2022.

Den gemensamma nämnaren för många av hennes erfarenheter är att de ofta har innefattat innovation och att coacha andra till att tänka nytt eller se nya perspektiv gällande användning av ny teknik, styrning och arbetssätt. Hon har också varit involverad i flera internationella samarbeten och fått stor träning på att skapa goda relationer som ett sätt att driva utveckling framåt. Anna-Karin har arbetat inom stora delar av Trafikverkets organisation samt varit utlånad till innovationsmyndigheten Vinnova och utfört benchmarkinguppdrag tillsammans med Nederländernas järnvägsförvaltare ProRail. Hon har genom dessa erfarenheter byggt upp mycket god kompetens om transportsystemets uppbyggnad och branschens aktörer.


Kontaktperson
Anna-Karin Salmi
« Sida 3 av 22 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss