Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Foto: Tovatt arkitekter
Projekt

Kartbergsbron & Kartbergs­cirkulationen

Publicerad 2019-02-13

ViaPM har utsetts av Karlstad kommun att projektleda uppdraget med framtagande av MKB, ansökan om tillstånd för vatten­verksamhet samt eventuell vattendom. Uppdraget innebär också att leda den fortsatta projekteringen och utredningen inför antagande av detaljplan för kartbergs­cirkulationen.

Kartbergsbron med tillhörande cirkulations­plats är en del av södra förbindelsen i Karlstad. Södra förbindelsen kommer att bli en ny led i gatumiljö genom en ny stadsdel på Jakobsberg där Karlstads flygplats tidigare varit placerad. Leden ska knyta samman väg 236 i öster med Skoghallsvägen i väster.

Läs mer om de nya stadsplanerna på Karlstad.se.


Kontaktperson
Christian Berggren
Rekrytering

Välkommen Christian!

Publicerad 2019-02-01

Vi hälsar Christian Berggren välkommen till oss på ViaPM.

Christian är född in i branschen och drev sitt första projekt med personal under sig som 21-åring. Han har en bakgrund som gräv­maskinist med arbetsplats­ansvar på ett mindre företag, men har även ingenjörs­examen från Karlstad Universitet. Som ansvarig har Christian haft det övergripande ansvaret för entreprenad­ernas kvalité, miljö, arbets­miljö, planering, produktions­styrning och ekonomi. Han har både upprättat, utfört och lett arbetet med projektens kontroll­program och egen­kontroller.


Kontaktperson
Christian Berggren
Nyhet

God jul och gott nytt år!

Publicerad 2018-12-19

Vi tackar för ett givande samarbete under 2018 och ser fram emot 2019. År 2019 kommer vi ytterligare förstärka vår organisation med nya medarbetare för att trygga vår vision:

Att vara ett nav för kvalificerade management­tjänster inom samhälls­byggnad och därigenom vara kundens naturliga val för en oberoende markands­partner.

Vi väljer att inte skicka traditionella julkort utan har istället valt att skänka pengarna till Suicide Zero.

God jul och gott nytt år!

Richard, Anders och Oskar
ViaPM.se


Kontaktperson
Oskar Manninen
Rekrytering

Välkommen Linnéa!

Publicerad 2018-11-19

Vi hälsar Linnéa Gustafsson välkommen till oss på ViaPM.

Linnéa har ingenjörs­utbildning med inriktning på affärs­utveckling, entre­prenörskap och ekonomi. Hon har arbetat med projekt­koordinering och som utvecklings­samordnare för CEVT och nu senast på Trafikverket.

Linnéa har erfarenhet ifrån planerings- och koordinerings­uppdrag. Linnéas roller har innefattat bland annat följande moment:

  • Framtagning av besluts­underlag, investeringar och utredningar inför projekt och delprojekt. Hon har även medverkat vid framtagande av kalkyler och vid upphandlingar av leverantörer.

  • Att koordinera, leda och följa upp pågående projekt med förvaltning och leverantörer samt föra protokoll och hjälpa projekt­gruppen med att styra projekt mot uppsatta mål, avseende ekonomi, tid och teknik, med fortlöpande rapportering.


Kontaktperson
Linnéa Gustafsson
ViaPM i media

ViaPM i Upphandling24: Så ska halk­olyckorna minska

Publicerad 2018-11-04

I reportaget Så ska halkolyckorna minska i Upphandling24, nummer 5 (2018), belyses projektet Digital Vinter­väglags­information som ViaPM leder åt Trafikverket med Anders Asp som projektledare och Linnéa Gustafsson som projekt­koordinator. Reportaget ger god insikt i projektet ur ett upphandlings­perspektiv.

Projektets syfte är att i realtid samla in väglags­information med uppkopplade fordon i ett moln­baserat system för att effekt­ivisera åtgärder för att bekämpa halka.

På Trafikverkets webbplats finns även artikeln Vanliga bilars halk­varning ger bättre koll på vinter­väg­hållningen som utgör en intressant läsning angående tekniken och dess applikationer.


Kontaktperson
Anders Asp
« Sida 3 av 10 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss