Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Nyhet

Tack för ett händelserikt år

Publicerad 2019-12-18

Julen närmar sig och snart lägger vi ännu ett år till handlingarna

2019 har varit ett händelserikt år för oss med många spännande utmaningar och givande samarbeten. Vi har välkomnat flera nya medarbetare och kunder samtidigt som vi har avrundat flera långvariga och komplexa projekt som kartongmaskinen vid Gruvön och kajpromenaden i Karlstad.

Under 2020 fortsätter vår delaktighet i stora byggnadsverk: vi är engagerade i bland annat Västlänken (Korsvägen och Olskroken), Hisingsbron, Torgåsbron, Elverumsbron, Kartbergsbron, Tjörnbron och Älvsborgsbron. Vi fortsätter även med spännande strategiarbeten som Digital vinter för bättre vinterväghållning, tillståndsbedömningar och övertagande av belysning på statlig väg. Likaså fortgår vårt engagemang i pågående projekt som Sjöfartsmuseet, Försvarsmaktens anläggning i Skredsvik och spårbyten vid sträckan Håkantorp–Öxnered.

Tack till våra kunder och leverantörer för ert fortsatta förtroende och för det år som varit. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla och fördjupa våra samarbeten.

I år har vi skänkt pengar till Musikhjälpen och deras betydelsefulla arbete för människors rättigheter.

God jul och gott nytt år!

Anders A., Richard, Oskar, Conny, Jasmina, Peter, Linn, Linnéa, Christian, Anders N.


Kontaktperson
Oskar Manninen
Foto: Tomorrow AB
ViaPM i media

Nordisk Infrastruktur: Hisingsbron reser sig ur Göta älv

Publicerad 2019-12-17

Nya Hisingsbron planeras stå färdig till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 och bli en symbol för Göteborgs framtid och historia. Bron är centralt placerad över Göta älv för att binda samman älvstränderna och bidra till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven.

ViaPM har långtgående engagemang i nya Hisingsbron och utför kvalitetssamordning, miljö- och arbetsmiljösamordning, riskhantering och koordinering samt samordnande byggledning inom stål.

Läs gärna artikeln Hisingsbron reser sig ur Göta älv i Nordisk Infrastruktur.


Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic
Projekt

Ny bro över Västerdalälven vid Torgås

Publicerad 2019-10-03

ViaPM har tilldelats byggledningsuppdraget av Trafikverket gällande uppförande av ny bro över Västerdalälven vid Torgås. Arbetena består i huvudsak av att riva den befintliga betongbågbron samt anläggning av en ny bro i samma läge som den gamla bron.

Den befintliga bron byts ut på grund av att dess bärighet är nedsatt. Sprickor i brons betongbågar har noterats vid ordinarie besiktning och därför är bärigheten nedsatt och bron är sedan den 10 maj 2019 helt avstängd från all trafik. Den nya bron kommer att bli en bågbro i stål med en längd på cirka 70 meter med en vägbredd på 7 meter.

Hösten 2019 upphandlas en totalentreprenör för projektering och byggnation av ny bro. Beräknad byggstart för bron är våren 2020 och den beräknas vara färdigställd sommaren 2021. Arbetena är av komplex art med rivning och nyanläggning vid älven och vid upphandligen ställdes höga krav på kompetens från liknande projekt innefattande rivning av byggnadsverk och konstruktioner med långa spännvidder. ViaPM är stolta över att ha erhållit Trafikverkets förtroende i detta projekt.


Kontaktperson
Peter Lövgren
Rekrytering

Välkommen Anders!

Publicerad 2019-09-30

Vi hälsar Anders Nordeman välkommen till oss på ViaPM.

Anders Nordeman är en mycket gedigen projektledare med omfattande erfarenhet av flera stora infrastrukturprojekt. Anders tog civilingenjörsexamen 1985 på LTH väg och vatten. Han har sedan dess arbetet inom bygg och anläggningsbranschen och även kompletterat sin examen med kurser i juridik och företagsekonomi på universitet och högskola. Anders kommer inleda med ett uppdrag som Produktionsansvarig åt Trafikverket på Västlänken, etapp Korsvägen; ett mycket stort och komplext projekt som omsätter ca 5 MDSEK.


Kontaktperson
Anders Nordeman
Foto: GAJD Arkitekter
Projekt

Byggledare och kontrollant för till- och ombyggnation av Sjöfartsmuseet i Göteborg

Publicerad 2019-09-30

ViaPM har av Higab kontrakterats som byggledare och kontrollant för anläggnings-, mark-, rör- och betongarbeten vid om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet.

Om- och tillbyggnaden innebär att entrén mot Karl Johansgatan öppnas upp, att nya trappor byggs och nya hissar installeras, samt att ett toppmodernt akvarium på cirka 1 100 kvadratmeter byggs under marknivå framför museet. Dessutom kommer grönområdet i Gamla Varvsparken att utökas.

ViaPM har för uppdraget kunnat erbjuda resurs med erfarenhet av projekt i tätbebyggt område där sprängningsarbete/bergschakt ingått. Andra ansvarsområden och erfarenheter som var viktiga för kunden inför upphandling och utvärdering som ViaPM erbjuder är: god kunskap om sprängning och wiresågning i berg, bakåtförankrad spontning, pålning, geodetiska mätningsarbeten, arbeten med rör och brunnar i mark samt betongarbeten.

Vidare ska resursen ansvara för uppföljning av reglerbara mängder som kostnadsreglering av ÄTA-arbeten.


Kontaktperson
Richard Svennberg
« Sida 3 av 13 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss