Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Tjörnbron

Publicerad 2018-10-01

ViaPM har blivit utsedda att projekt­leda total­entreprenaden snedkabel­byte på Tjörnbron. Som en del av ett planerat underhåll ska 14 snedkablar bytas—den största kabeln är 143 meter lång och väger 12,5 ton—från vägbanan ska den lyftas 73 meter upp och fästas i pylonen 110 meter över vattenytan.

Åtgärden utförs för att bibehålla brons livs­längd och minska risken för akuta fel. För att inte påverka den intensiva turist­trafiken sker utförandet under våren och hösten 2019, med uppehåll under juni, juli och augusti. Projektet befinner sig just nu i ett intensivt projekterings­skede.


Kontaktperson
Conny Eriksson

Nytt kontor i Göteborg

Publicerad 2018-08-20

Vi har nu vuxit ur våra lokaler och flyttar till nya på Kungsgatan 17 mitt i centrala Göteborg.

Välkomna in på en kaffe!

Kontakta gärna vår kontors­ansvarige i Göteborg, Oskar Manninen.


Kontaktperson
Oskar Manninen

Välkommen Linn!

Publicerad 2018-06-30

Vi hälsar Linn Holm välkommen till oss på ViaPM. Linn har projekt­ledar­utbildning samt universitets­studier inom juridik och ekonomi. Hon har arbetat med projekt­ledning samt produktions­stöd och som entreprenad­ingenjör, för entreprenörer och byggherrar.

Linn har erfarenhet ifrån byggprojekt och tung industri. Hon har specialist­kunskaper inom ekonomi, under­rättelse­hantering, tidplaner och är certifierad skydds­rums­sakkunnig.


Kontaktperson
Linn Holm

ViaPM har utsetts av Karlstads kommun för konsult­tjänster inom samhälls­byggnads­sektorn gällande konsult­kategorin mark och infra­struktur

Publicerad 2018-03-28

Avtalet omfattar Karlstads, Hammarö samt Forshaga kommuner med tillhörande förvaltningar och nämnder. Avtalstiden är 2-4 år.

ViaPM kommer att i första hand hjälpa beställaren med konsult­tjänster i samband med:

 • ny-, om- och till­byggnader av infrastruktur och anläggningar i form av gator med tillhörande trafik­signalsystem och gatu­belysning, konst­byggnader, VA-ledningar inklusive pumpstationer, tryck­stegrings­stationer och dagvatten­anläggningar, torg, trädgård och parker samt skydd mot översvämning, buller och skred och övrig infrastruktur;
 • samhälls­planering och plan­genomförande.

ViaPM kommer att bistå beställaren inom kompetens­områdena Projekt-, bygg- och/eller projekterings­ledning inom gatu-, mark- och VA-mark­anläggning samt med betong-, stål och trä­anläggning/konstruktioner.

ViaPM kommer exempelvis att bistå och hjälpa beställaren med:

 • samordning/samordnings­ansvar;
 • byggledning;
 • projekt­ledning/projekt­ledningsstöd;
 • beställar­stöd;
 • granskning;
 • kalkylering/beräkning;
 • samman­ställningar;
 • utlåtande;
 • bygg­arbets­miljö­samordnings­ansvar för planering och projektering (BAS P).

Kontaktperson
Richard Svennberg

ViaPM har utsetts av Mariestads kommun att leverera beställar­stöd och besiktnings­tjänster

Publicerad 2018-02-14

ViaPM är en av de tilldelade gällande tekniska konsulter inom områdena mark, gata, vatten och avlopp. Tjänsterna kommer att avropas framförallt av verksamheter inom verksamhet Teknik, som är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och avser små och mellan­stora jobb. Ramavtalet avser period på maximalt fyra (4) år.

ViaPM kommer leverera tjänster i form av entreprenad­besiktningar samt projekt- och bygg­ledning. Besiktningarna som omfattas är genomförande av entreprenads­besiktningar i VA-, gata-, landskap-, mark­projekt.

Funktionen som beställar­stöd avser att bistå med att:

 • fungera som beställarens kontakt­person med projektörer och entreprenörer;
 • genomföra byggmöten, projekterings­möten;
 • granskning av handlingar, t. ex. upphandlings­underlag;
 • framtagande av kalkyler;
 • kvalitets­säkring, samordning och kostnads­styrning konsulter/entreprenörer.

Kontaktperson
Richard Svennberg
« Sida 3 av 9 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss