Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Väg 172 Uddevalla – Bäckefors, delen vid Härsängen

Publicerad 2018-10-05

ViaPM har utsetts av Trafikverket att projektleda uppdraget med framtagande av “vägplan och förfrågnings­underlag för utförande­entreprenad Väg 172 Uddevalla – Bäckefors, delen vid Härsängen”.

Vägen är idag en tvåfältsväg med ca 6,5 meter vägbredd och har på sträckan brister avseende trafik­säkerheten och framkomlig­heten orsakade av dåliga sikt­förhållanden över ett backkrön som är en del av sträckan. Syftet med projektet är att uppnå ny trafik­teknisk standard med tvåfältsväg med 8 meter vägbredd. Ett dagbrott som ligger i kommande sträckning ska fyllas igen och återställas med god anpassning till omgivande landskap och till ny väg. Objektet ska ses som en väsentlig ombyggnad vilket bland annat innebär att VGU och riktlinjer för vägtrafik­buller ska tillämpas för nybyggnad.


Kontaktperson
Richard Svennberg

Tjörnbron

Publicerad 2018-10-01

ViaPM har blivit utsedda att projekt­leda total­entreprenaden snedkabel­byte på Tjörnbron. Som en del av ett planerat underhåll ska 14 snedkablar bytas—den största kabeln är 143 meter lång och väger 12,5 ton—från vägbanan ska den lyftas 73 meter upp och fästas i pylonen 110 meter över vattenytan.

Åtgärden utförs för att bibehålla brons livs­längd och minska risken för akuta fel. För att inte påverka den intensiva turist­trafiken sker utförandet under våren och hösten 2019, med uppehåll under juni, juli och augusti. Projektet befinner sig just nu i ett intensivt projekterings­skede.


Kontaktperson
Conny Eriksson

Nytt kontor i Göteborg

Publicerad 2018-08-20

Vi har nu vuxit ur våra lokaler och flyttar till nya på Kungsgatan 17 mitt i centrala Göteborg.

Välkomna in på en kaffe!

Kontakta gärna vår kontors­ansvarige i Göteborg, Oskar Manninen.


Kontaktperson
Oskar Manninen

Välkommen Linn!

Publicerad 2018-06-30

Vi hälsar Linn Holm välkommen till oss på ViaPM. Linn har projekt­ledar­utbildning samt universitets­studier inom juridik och ekonomi. Hon har arbetat med projekt­ledning samt produktions­stöd och som entreprenad­ingenjör, för entreprenörer och byggherrar.

Linn har erfarenhet ifrån byggprojekt och tung industri. Hon har specialist­kunskaper inom ekonomi, under­rättelse­hantering, tidplaner och är certifierad skydds­rums­sakkunnig.


Kontaktperson
Linn Holm

ViaPM har utsetts av Karlstads kommun för konsult­tjänster inom samhälls­byggnads­sektorn gällande konsult­kategorin mark och infra­struktur

Publicerad 2018-03-28

Avtalet omfattar Karlstads, Hammarö samt Forshaga kommuner med tillhörande förvaltningar och nämnder. Avtalstiden är 2-4 år.

ViaPM kommer att i första hand hjälpa beställaren med konsult­tjänster i samband med:

 • ny-, om- och till­byggnader av infrastruktur och anläggningar i form av gator med tillhörande trafik­signalsystem och gatu­belysning, konst­byggnader, VA-ledningar inklusive pumpstationer, tryck­stegrings­stationer och dagvatten­anläggningar, torg, trädgård och parker samt skydd mot översvämning, buller och skred och övrig infrastruktur;
 • samhälls­planering och plan­genomförande.

ViaPM kommer att bistå beställaren inom kompetens­områdena Projekt-, bygg- och/eller projekterings­ledning inom gatu-, mark- och VA-mark­anläggning samt med betong-, stål och trä­anläggning/konstruktioner.

ViaPM kommer exempelvis att bistå och hjälpa beställaren med:

 • samordning/samordnings­ansvar;
 • byggledning;
 • projekt­ledning/projekt­ledningsstöd;
 • beställar­stöd;
 • granskning;
 • kalkylering/beräkning;
 • samman­ställningar;
 • utlåtande;
 • bygg­arbets­miljö­samordnings­ansvar för planering och projektering (BAS P).

Kontaktperson
Richard Svennberg
« Sida 2 av 8 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss