Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Projekt

Byggledning på Försvars­maktens anläggning i Skredsvik

Publicerad 2019-07-02

ViaPM har utsetts av Fort­ifikations­verket att byggleda produktion av två skärmtak och ett förråd med tillhörande ytor för logistik och fordons­uppställning på Försvars­maktens anläggning i Skredsvik.

Ett spännande projekt i skärgårds­miljö med omfattande säkerhets­arbete för bygg­processens alla skeden samt den bygg­tekniska konstruktionen. Arbetet kring säkerhet urskiljer projektet mot liknande i civil miljö.


Kontaktperson
Christian Berggren
Foto: Flygfoto över Karlstad - Karlstad Kommun
Projekt

Nya Elverumsbron

Publicerad 2019-07-01

Karlstad Kommun har gett ViaPM förtroendet att tillhandahålla byggledning och biträdande projektledare för den nya Elverumsbron som ska förbinda Lamberget med Örsholmen över Klarälven. Den nya bron kommer att placeras längre söderut och bli en förlängning av Kalvholmsgatan. Målbilden är att denna bro på sikt ska knyta ihop de östra delarna av Karlstad med stadskärnan och även bli en del av östra förbindelsen.

Bron är även ett pilotprojekt vad gäller projektering. Bron med alla dess tillhörande tekniska element är helt och hållet projekterat och ritat i 3D, vilket gör projektet än mer intressant.

Läs mer om den östra förbindelsen på Karlstad växer.


Kontaktperson
Peter Lövgren
ViaPM i media

iPerspektiv: Tjörnbron åter i världens blickfång

Publicerad 2019-05-17

"Tjörnbron åter i världens blickfång" har publicerats på webbplatsen iPerspektiv. Trevlig läsning!


Kontaktperson
Conny Eriksson
Foto: Tovatt arkitekter
Projekt

Kartbergsbron & Kartbergs­cirkulationen

Publicerad 2019-02-13

ViaPM har utsetts av Karlstad kommun att projektleda uppdraget med framtagande av MKB, ansökan om tillstånd för vatten­verksamhet samt eventuell vattendom. Uppdraget innebär också att leda den fortsatta projekteringen och utredningen inför antagande av detaljplan för kartbergs­cirkulationen.

Kartbergsbron med tillhörande cirkulations­plats är en del av södra förbindelsen i Karlstad. Södra förbindelsen kommer att bli en ny led i gatumiljö genom en ny stadsdel på Jakobsberg där Karlstads flygplats tidigare varit placerad. Leden ska knyta samman väg 236 i öster med Skoghallsvägen i väster.

Läs mer om de nya stadsplanerna på Karlstad.se.


Kontaktperson
Christian Berggren
Rekrytering

Välkommen Christian!

Publicerad 2019-02-01

Vi hälsar Christian Berggren välkommen till oss på ViaPM.

Christian är född in i branschen och drev sitt första projekt med personal under sig som 21-åring. Han har en bakgrund som gräv­maskinist med arbetsplats­ansvar på ett mindre företag, men har även ingenjörs­examen från Karlstad Universitet. Som ansvarig har Christian haft det övergripande ansvaret för entreprenad­ernas kvalité, miljö, arbets­miljö, planering, produktions­styrning och ekonomi. Han har både upprättat, utfört och lett arbetet med projektens kontroll­program och egen­kontroller.


Kontaktperson
Christian Berggren
« Sida 2 av 10 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss