Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Nyhet

ViaPM har vunnit Kammarkollegiets nya ramavtal för Managementtjänster (VU)

Publicerad 2021-10-07

ViaPM har–som part i konsortiet QFortis Group–efter ramavtalsupphandling av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet vunnit det nya, omfattande statliga ramavtalet Managementtjänster, verksamhets- och organisationsutveckling (VU). Ramavtalet, med en löptid på 48 månader, omfattar tjänster som stöder statliga myndigheters utveckling av verksamhet och/eller organisation i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja kvalitén.

– Vi är stolta och glada över att bredda vår framgångsrika verksamhet med att utveckla verksamheter och organisationer till fler delar av det offentliga Sverige. Tillsammans med våra partners i QFortis Group erbjuder vi såväl bredd som djup för att täcka hela den statliga sektorns behov av tjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling.

Uppdragen kan variera i komplexitet vad gäller innehåll och omfattning. Det kan handla om att ta fram underlag inför förändringar och målsättningar, stöd vid digitalisering av processer och rutiner, framtagning av styrdokument, strategier och rapporter, processkartläggningar, verksamhetsplanering och projektledning.

Ramavtalet kan nyttjas av över 240 avropsberättigade myndigheter och organisationer, spridda över hela Sverige. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.


Kontaktperson
Anders Asp
LinkedIn

LinkedIn: Invigning av Hisingsbron

Publicerad 2021-05-12

"Invigning av Hisingsbron" har publicerats på ViaPMs LinkedIn. Trevlig läsning!


Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic
LinkedIn

LinkedIn: Spårbyte Öxnered-Håkantorp avslutat

Publicerad 2021-05-11

"Spårbyte Öxnered-Håkantorp avslutat" har publicerats på ViaPMs LinkedIn. Trevlig läsning!


Kontaktperson
Richard Svennberg
LinkedIn

LinkedIn: Vinnare av stora ingenjörspriset i digitalisering 2021

Publicerad 2021-04-28

"Vinnare av stora ingenjörspriset i digitalisering 2021" har publicerats på ViaPMs LinkedIn. Trevlig läsning!


Kontaktperson
Linnéa Gustafsson
LinkedIn

LinkedIn: Digital Vinter ger värdefull kunskap

Publicerad 2021-03-28

"Digital Vinter ger värdefull kunskap" har publicerats på ViaPMs LinkedIn. Trevlig läsning!


Kontaktperson
Anders Asp
« Sida 2 av 19 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss