Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Rekrytering

Välkommen Fredrik!

Publicerad 2023-04-01

Vi hälsar Fredrik Friberg välkommen till ViaPM!

Såväl lokalt som internationellt leder Fredrik Friberg organisationer, samarbeten och förändringsarbeten. Fredrik har omkring tjugo års erfarenhet från beställande myndighet, utförande konsult och entreprenör inom infrastruktursektorn, och dessutom flera år av internationellt arbete. Han har omväxlande jobbat som specialist, chef och projekt-/processledare. Fokus har ofta legat mot implementering av innovationer mot hållbar, robust och effektiv infrastrukturbyggnad. Han mår särskilt bra av att se varaktiga förbättringar och språng genom ny kunskap och tydliga satsningar. Fredrik bor mellan Stockholm och Uppsala och kompletterar vår expansion i Mälardalen.


Kontaktperson
Fredrik Friberg
Projekt

Verksamhets- och organisationskonsulter Göteborgs Stad

Publicerad 2023-03-31

ViaM har–tillsammans med Integ Partner och Urbanista Stad AB–vunnit ett ramavtal för verksamhets- och organisationskonsulter åt Göteborgs Stad med ett stort antal förvaltningar och bolag samt flera kranskommuner. Ramavtalet löper under 48 månader från februari 2023 och totala beställningsvolymen uppskattas till 358 MSEK.

– Vi är stolta och glada över att bredda vår framgångsrika verksamhet med att utveckla verksamheter och organisationer till fler delar kommunala sektorn. Göteborgs Stad är en viktig beställare och det är en kvalitetsstämpel att vi får detta uppdrag, säger Anders Asp VD för ViaPM AB.

ViaPM har redan vunnit en förnyad konkurrensutsättning åt den nybildade Stadsmiljöförvaltningen. Vi ska–tillsammans med chefer, specialister och projektledare–upprätta strategiska planer för olika verksamhetsområden och avdelningar. Vi börjar med stadens byggnadsverk och trafiksignaler samt avdelningen Utemiljöer och stadsliv.


Kontaktperson
Anders Asp
Projekt

ViaPM har vunnit ramavtal för Karlstad kommun

Publicerad 2023-03-22

ViaPM har utsetts av Karlstads kommun för konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn gällande gatu- och markanläggningar, betong-, stål- och träanläggningar/konstruktioner samt entreprenadbesiktning.

Avtalet omfattar Karlstad kommun med tillhörande förvaltningar och nämnder. Avtalstiden är 4 år.

ViaPM kommer att i första hand hjälpa beställaren med konsulttjänster i samband med:

 • Ny-, om- och tillbyggnader av infrastruktur och anläggningar i form av gator med tillhörande trafiksignalsystem och gatubelysning och konstbyggnader.
 • Samhällsplanering och plangenomförande.

ViaPM kommer att bistå beställaren inom kompetensområdena projekt-, bygg- och/eller projekteringsledning samt besiktning. Ansvariga konsulter Niklas Höglund, Richard Svennberg och Oskar Manninen.

ViaPM kommer exempelvis att bistå och hjälpa beställaren med:

 • Samordning/samordnings¬ansvar
 • Byggledning
 • Projektledning
 • Beställarstöd
 • Granskning
 • Kalkylering/beräkning
 • Sammanställningar
 • Utlåtande
 • Byggarbetsmiljösamordningsansvar för planering och projektering (BAS P)
 • Besiktning enligt AB 04 och ABT 06

Kontaktperson
Richard Svennberg
Rekrytering

Välkommen Niklas!

Publicerad 2023-02-01

Vi hälsar Niklas Höglund välkommen till ViaPM!

Niklas Höglund är en byggingenjör vars främsta styrka är en analytisk förmåga som kombineras med bred erfarenhet och kunskap från såväl projektering som produktion. Han har även en bra förmåga att hantera stress samt mer än 15 år i ledande befattning vilket möjliggör effektiv och ständig framdrift genom rationella beslut.

Bredden består dels i att Niklas ansvarat för daglig styrning i rollen som produktions-/platschef samtidigt som han under många år arbetat som arbets-/projektchef med ett övergripande ansvar för kontrakt, styrning, KMA, ekonomi, tidsplanering, inköp, personal, etc.

Med målet att optimera verksamheten avseende ekonomi, kundnytta och kvalité har Niklas engagemang vidgats löpande mot att komma in allt tidigare i projektskedet för att maximera utväxlingen. Som en effekt av detta har kunder kommit åter i allt tidigare skeden då de upptäckt värdet som skapas genom att få in rätt kompetens redan i det tidiga skedet. Med kunskaper om vad som driver kostnader, tidsplaneringen samt kompetensen inom projektering har input kunnat ges även i detaljplaneskeden.


Niklas är en mycket engagerad process- och projektledare med bred kompetens såväl tekniskt som praktiskt. Utöver detta erbjuds en gedigen erfarenhet av ledarskap.


Kontaktperson
Niklas Höglund
Foto: Slåtter av vägkant
Projekt

Röda tråden kvalitetsstyrning i vägunderhåll åt Trafikverket

Publicerad 2022-10-20

Uppdraget handlar om att vara processtöd till Trafikverket i arbetet med att säkerställa ett fungerande arbetssätt för kvalitetsstyrning enligt Trafikverkets krav i tre nystartade vägunderhållskontrakt. Projektets mål är att uppnå kompetenshöjning och förankring av kvalitetskritiska arbetssätt hos projektorganisationen och säkerställa leveranser gällande kvalitetsstyrning.

De nya uppdragen sammanfaller med att Jasmina firar fem år på ViaPM vilket vi såklart vill uppmärksamma lite extra.


Kontaktperson
Jasmina Pasic Radicic
« Sida 2 av 22 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss