Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Rekrytering

Välkommen Christian!

Publicerad 2019-02-01

Vi hälsar Christian Berggren välkommen till oss på ViaPM.

Christian är född in i branschen och drev sitt första projekt med personal under sig som 21-åring. Han har en bakgrund som gräv­maskinist med arbetsplats­ansvar på ett mindre företag, men har även ingenjörs­examen från Karlstad Universitet. Som ansvarig har Christian haft det övergripande ansvaret för entreprenad­ernas kvalité, miljö, arbets­miljö, planering, produktions­styrning och ekonomi. Han har både upprättat, utfört och lett arbetet med projektens kontroll­program och egen­kontroller.


Kontaktperson
Christian Berggren
Nyhet

God jul och gott nytt år!

Publicerad 2018-12-19

Vi tackar för ett givande samarbete under 2018 och ser fram emot 2019. År 2019 kommer vi ytterligare förstärka vår organisation med nya medarbetare för att trygga vår vision:

Att vara ett nav för kvalificerade management­tjänster inom samhälls­byggnad och därigenom vara kundens naturliga val för en oberoende markands­partner.

Vi väljer att inte skicka traditionella julkort utan har istället valt att skänka pengarna till Suicide Zero.

God jul och gott nytt år!

Richard, Anders och Oskar
ViaPM.se


Kontaktperson
Oskar Manninen
Rekrytering

Välkommen Linnéa!

Publicerad 2018-11-19

Vi hälsar Linnéa Gustafsson välkommen till oss på ViaPM.

Linnéa har ingenjörs­utbildning med inriktning på affärs­utveckling, entre­prenörskap och ekonomi. Hon har arbetat med projekt­koordinering och som utvecklings­samordnare för CEVT och nu senast på Trafikverket.

Linnéa har erfarenhet ifrån planerings- och koordinerings­uppdrag. Linnéas roller har innefattat bland annat följande moment:

  • Framtagning av besluts­underlag, investeringar och utredningar inför projekt och delprojekt. Hon har även medverkat vid framtagande av kalkyler och vid upphandlingar av leverantörer.

  • Att koordinera, leda och följa upp pågående projekt med förvaltning och leverantörer samt föra protokoll och hjälpa projekt­gruppen med att styra projekt mot uppsatta mål, avseende ekonomi, tid och teknik, med fortlöpande rapportering.


Kontaktperson
Linnéa Gustafsson
ViaPM i media

ViaPM i Upphandling24: Så ska halk­olyckorna minska

Publicerad 2018-11-04

I reportaget Så ska halkolyckorna minska i Upphandling24, nummer 5 (2018), belyses projektet Digital Vinter­väglags­information som ViaPM leder åt Trafikverket med Anders Asp som projektledare och Linnéa Gustafsson som projekt­koordinator. Reportaget ger god insikt i projektet ur ett upphandlings­perspektiv.

Projektets syfte är att i realtid samla in väglags­information med uppkopplade fordon i ett moln­baserat system för att effekt­ivisera åtgärder för att bekämpa halka.

På Trafikverkets webbplats finns även artikeln Vanliga bilars halk­varning ger bättre koll på vinter­väg­hållningen som utgör en intressant läsning angående tekniken och dess applikationer.


Kontaktperson
Anders Asp
Foto: BillerudKorsnäs AB
Projekt

Ny kartong­maskin åt Billerud­Korsnäs vid Gruvöns bruk i Grums

Publicerad 2018-10-24

Den 12 december 2016 fattade Billerud­Korsnäs styrelse beslut om den största framtids­satsningen i bolagets historia, och en av de största i Sverige de senaste åren. Investeringen uppgår till 7,6 miljarder SEK. Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpacknings­lösningar för mat och dryck runt om i världen.

ViaPMs uppdrag innebär att bidra med byggledning åt Sweco Management som fått i uppdrag att byggleda både den nya kartong­maskinen och ombygg­nationen av det befintliga massa­bruket åt Billerud­Korsnäs. ViaPMs uppdrag påbörjades i april 2017 och beräknas pågå tills den nya anläggningen tas i drift under första kvartalet 2019.

Den nya karton­maskinen får en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen och blir därmed en av de största i världen i sitt slag. Maskin­hallen utgör den största delen av projektet. Hallen, som byggs i tre plan, är 412 meter lång och ska ge plats för den nya kartong­maskinen som är cirka 350 meter lång, 8 meter bred och väger 17 000 ton. Totalt räknar de med att cirka 13 000 pålar kommer att behövas, varav drygt hälften går åt till maskin­byggnaden.

Projektet kräver 70 000 kubikmeter betong. Den största gjutningen var ett av Cantilever­fundamenten som var på cirka 2 200 kubikmeter. Utöver det kommer också cirka 15 000 kubikmeter betong gå åt till betong­pålarna för KM7.

I uppdraget ingår även mark-, grund­läggnings- och betong­arbeten för det befintliga massabruket samt bygget av en ny balmassa­hantering och lager­byggnad på sammanlagt cirka 25 000 kvadrat­meter, och att dra rörbryggor över hela området. Även invändig komplettering som takarbeten, stål, fönster, dörrar, portar och målning.

ViaPMs byggledare har stor erfarenhet av komplexa betong- och anläggnings­jobb runt om i Sverige. I det här uppdraget bidrar vi till att vår kund kan ta vara på våra värdefulla kunskaper.


Kontaktperson
Peter Lövgren
« Sida 2 av 9 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss