Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Projekt

Ny bro över Västerdalälven vid Torgås

Publicerad 2019-10-03

ViaPM har tilldelats byggledningsuppdraget av Trafikverket gällande uppförande av ny bro över Västerdalälven vid Torgås. Arbetena består i huvudsak av att riva den befintliga betongbågbron samt anläggning av en ny bro i samma läge som den gamla bron.

Den befintliga bron byts ut på grund av att dess bärighet är nedsatt. Sprickor i brons betongbågar har noterats vid ordinarie besiktning och därför är bärigheten nedsatt och bron är sedan den 10 maj 2019 helt avstängd från all trafik. Den nya bron kommer att bli en bågbro i stål med en längd på cirka 70 meter med en vägbredd på 7 meter.

Hösten 2019 upphandlas en totalentreprenör för projektering och byggnation av ny bro. Beräknad byggstart för bron är våren 2020 och den beräknas vara färdigställd sommaren 2021. Arbetena är av komplex art med rivning och nyanläggning vid älven och vid upphandligen ställdes höga krav på kompetens från liknande projekt innefattande rivning av byggnadsverk och konstruktioner med långa spännvidder. ViaPM är stolta över att ha erhållit Trafikverkets förtroende i detta projekt.


Kontaktperson
Peter Lövgren
Rekrytering

Välkommen Anders!

Publicerad 2019-09-30

Vi hälsar Anders Nordeman välkommen till oss på ViaPM.

Anders Nordeman är en mycket gedigen projektledare med omfattande erfarenhet av flera stora infrastrukturprojekt. Anders tog civilingenjörsexamen 1985 på LTH väg och vatten. Han har sedan dess arbetet inom bygg och anläggningsbranschen och även kompletterat sin examen med kurser i juridik och företagsekonomi på universitet och högskola. Anders kommer inleda med ett uppdrag som Produktionsansvarig åt Trafikverket på Västlänken, etapp Korsvägen; ett mycket stort och komplext projekt som omsätter ca 5 MDSEK.


Kontaktperson
Anders Nordeman
ViaPM i media

Nordisk Papper & Massa: ViaPM annonserar i branschtidning för pappersindustrin

Publicerad 2019-09-13

"ViaPM annonserar i branschtidning för pappersindustrin" har publicerats på webbplatsen Nordisk Papper & Massa. Trevlig läsning!


Kontaktperson
Richard Svennberg
Foto: Tovatt arkitekter
ViaPM i media

Kajpromenaden i Karlstad invigd

Publicerad 2019-09-04

I augusti invigdes den nya kajpromenaden i Tullholmsviken, Karlstad — en 300 meter lång kaj som utgör ett vackert promenad­stråk mot Vänern. Från ViaPM har bygg­ledare och entreprenad­sakkunniga deltagit med uppdrag att stödja beställar­organisationen som entreprenad­sakkunnig samt byggledning och kontroll under byggtiden.

Se drönarvideo av kajpromenaden och ta del av mer information på Karlstads kommuns webbplats.

SVT har publicerat ett reportage från invigningen på SVT.se.


Kontaktperson
Richard Svennberg
Projekt

ViaPM utsedd till andre­leverantör på Stockholm vatten och avfalls ramavtal för projekt­ledning av VA

Publicerad 2019-07-02

ViaPM AB har utsetts till andreleverantör på Stockholm vatten och avfalls (SVOA) ramavtal för projektledning av VA samt bygg och anläggning. Vid avtalstecknande hölls en omfattande presentation av avtalet. Även en handfull kommande projekt presenterades. Projekten är många med bred spridning i geografi, teknikområde och storlek.

ViaPM ser fram emot det nya samarbetet och de tillhörande projekten och utmaningarna.


Kontaktperson
Richard Svennberg
« Sida 1 av 10 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss