Aktuellt


Läs senaste nytt från ViaPM AB.

Rekrytering

Välkommen Patrick!

Publicerad 2023-12-01

Vi hälsar Patrick Erlandsson välkommen till ViaPM!

Han är bergsingenjör inom berg och anläggning. Patrick har en gedigen erfarenhet underhållsarbeten inom hela anläggningsspektrat såväl markarbeten som byggnadsverk. Patrick har arbetat i branschen sen 2011. Han finner drivkraften i projekten genom en rak/öppen dialog och presentera lösningar som säkrar kvalitet samt god framdrift i projekten. Att hitta lösningar på problem eller alternativa metoder för att utföra projekten som leder till besparingar är något Patrick finner motiverande.

Patrick bor med familj i Bengtsfors och är aktiv som tränare för både ungdomar och vuxna i innebandy.

Porträtt Patrick Erlandsson


Kontaktperson
Patrick Erlandsson
Rekrytering

Välkommen Victor!

Publicerad 2023-11-01

Vi hälsar Victor Wessberg välkommen till ViaPM!

Victor Wessberg är civilingenjör Electrical Enginering. Han är idag Byggledare/Projektledare inom Styr- och övervakningssystem samt elsystem och har arbetat med drift- och underhåll samt reinvesteringar av Trafikverkets öppningsbara broar sedan 2019.

Victor och Henric Forkén kommer arbeta parallellt i vårt nya uppdrag för Öppningsbara broar.

Porträtt Victor Wessberg


Kontaktperson
Victor Wessberg
Projekt

Konsultstöd för utredning av Göteborgs Stad TA-verksamhet

Publicerad 2023-10-25

Uppdraget avser genomförande av en utredning kring förvaltningens TA-verksamhet (Trafikanordningar). Syftet är att identifiera utmaningar i arbetet med TA-frågor, såsom TA-planer och Stadens kontrollverksamhet.

I uppdraget ingår även att föreslå prioriterade aktiviteter för att uppnå en säker arbetsmiljö och kostnadseffektiv verksamhet. Vi ska också utveckla berörda processer och regelverk för förvaltningen, som kommer få effekt för alla aktörer som arbetar i Göteborgs gatumiljö.


Kontaktperson
Linda Wennbom
Projekt

BPU organisation till projekt Väg 49/Norra Aspelundsvägen ny CPL Västra delen om Ösan i Skövde

Publicerad 2023-10-10

Byggplatsuppföljarfunktionen ansvarar för att byggleda och samordna tilldelat område/entreprenad. I samverkan med entreprenören ser byggplatsuppföljaren till att entreprenaden planeras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser.

 • Byggplatsuppföljning Väg
 • Byggplatsuppföljning El/belysning
 • Byggplatsuppföljning Miljö

Byggledare:

 • Magnus Nilson
 • Henric Forkén
 • Fredrik Friberg
 • Richard Svennberg
 • Niklas Höglund

Kontaktperson
info@viapm.se
Rekrytering

Välkommen Linda!

Publicerad 2023-06-01

Vi hälsar Linda Wennbom välkommen till ViaPM tillsammans med nya uppdrag!

Linda är byggingenjör med bred erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen. Hon har arbetat som entreprenör och beställare i västra och södra Sverige. Linda har haft ledande befattningar på Svevia, Trafikverket, Helsingborgs stad och Landskrona stad. Hon kombinerar sina ledaregenskaper med en mycket god analytisk förmåga och gediget tekniskt kunnande, inte minst inom väg- och trafikfrågor.

Linda bor utanför Helsingborg som blir bas för ViaPMs expansion i Skåne. I samband med att Linda börjar hos oss startar vi två nya projekt där hon har ledande roller.

Pilotområde Cykel - Göteborgs Stad

Målet är att skapa enklare, framkomligare och säkrare cykelmöjligheter inom de geografiska områden som projektet definierar, samt att stimulera fler till att kunna och vilja cykla.

– Detta ska göras genom kostnadseffektiva och enklare åtgärder som inte kräver större ombyggnation. – Fokus läggs på testning och utvärdering av nya lösningar snarare än omfattande förarbeten.

Projektet har också som mål att identifiera förutsättningar och föreslå arbetssätt för att göra denna typ av arbetssätt med enklare åtgärder till en del av ordinarie verksamhet på stadsmiljöförvaltningen.

Projektet innefattar två geografiska områden och ett tematiskt:

 • Backa;
 • Kungsladugård/Majorna;
 • Vägledning och orienterbarhet.

Inom projektet arbetar vi inom tre arbetspaket som innefattar olika typer av åtgärder som tillsammans ska bidra till målsättningarna inom de två geografiska områdena:

 • Trafikåtgärder;
 • Stöd & tjänster;
 • Mobility Management.

Kartläggning av framtidens maskinbehov och energikällor för underhåll av

väg och järnväg - Trafikverket

För att nå de svenska och internationella klimatmålen behöver alla sektorer i samhället fasa ut fossila bränslen. Elektrifiering, att ersätta bränsledrivna maskiner med eldrivna, är en dellösning som ger flera fördelar. Med eldrift kan man uppnå emissionsfrihet, alltså frånvaro av lokala utsläpp av skadliga gaser och partiklar och om eltillförsel är fossilfri bidrar elektrifiering till klimatmål. Även om klimatmålen ofta anges som det främsta skälet så finns också stora arbetsmiljövinster med en elektrifiering. Fortsatt utveckling av maskiner och batterier bidrar till att tröskeln för ett tydligt tekniksprång blir mindre. Samtidigt är alla energikällor helt beroende av politiska beslut och politisk-ekonomisk inriktning.

Det här projektet omfattar kartläggning och analys av maskinparken i Trafikverkets väg- och järnvägsunderhåll inför kommande elektrifiering. Trafikverket pekar i sin FoI-plan ut elektrifiering som en stark trend som är viktig för hållbarhetsmålen.


Kontaktperson
Linda Wennbom
« Sida 1 av 22 »

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss