Välkommen Patrick!


Vi välkomnar Patrick Erlandsson till ViaPM.

Rekrytering

Vi hälsar Patrick Erlandsson välkommen till ViaPM!

Han är bergsingenjör inom berg och anläggning. Patrick har en gedigen erfarenhet underhållsarbeten inom hela anläggningsspektrat såväl markarbeten som byggnadsverk. Patrick har arbetat i branschen sen 2011. Han finner drivkraften i projekten genom en rak/öppen dialog och presentera lösningar som säkrar kvalitet samt god framdrift i projekten. Att hitta lösningar på problem eller alternativa metoder för att utföra projekten som leder till besparingar är något Patrick finner motiverande.

Patrick bor med familj i Bengtsfors och är aktiv som tränare för både ungdomar och vuxna i innebandy.

Porträtt Patrick Erlandsson

Kontaktperson Patrick Erlandsson
Publicerat 2023-12-01

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss