Konsultstöd för utredning av Göteborgs Stad TA-verksamhet


Projekt

Uppdraget avser genomförande av en utredning kring förvaltningens TA-verksamhet (Trafikanordningar). Syftet är att identifiera utmaningar i arbetet med TA-frågor, såsom TA-planer och Stadens kontrollverksamhet.

I uppdraget ingår även att föreslå prioriterade aktiviteter för att uppnå en säker arbetsmiljö och kostnadseffektiv verksamhet. Vi ska också utveckla berörda processer och regelverk för förvaltningen, som kommer få effekt för alla aktörer som arbetar i Göteborgs gatumiljö.

Kontaktperson Linda Wennbom
Publicerat 2023-10-25

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss