BPU organisation till projekt Väg 49/Norra Aspelundsvägen ny CPL Västra delen om Ösan i Skövde


Projekt

Byggplatsuppföljarfunktionen ansvarar för att byggleda och samordna tilldelat område/entreprenad. I samverkan med entreprenören ser byggplatsuppföljaren till att entreprenaden planeras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser.

Byggledare:

Kontaktperson
Publicerat 2023-10-10

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss