Välkommen Linda!


Vi välkomnar Linda Wennbom till ViaPM samt tillkännager två nya uppdrag.

Rekrytering

Vi hälsar Linda Wennbom välkommen till ViaPM tillsammans med nya uppdrag!

Linda är byggingenjör med bred erfarenhet från samhällsbyggnadsbranschen. Hon har arbetat som entreprenör och beställare i västra och södra Sverige. Linda har haft ledande befattningar på Svevia, Trafikverket, Helsingborgs stad och Landskrona stad. Hon kombinerar sina ledaregenskaper med en mycket god analytisk förmåga och gediget tekniskt kunnande, inte minst inom väg- och trafikfrågor.

Linda bor utanför Helsingborg som blir bas för ViaPMs expansion i Skåne. I samband med att Linda börjar hos oss startar vi två nya projekt där hon har ledande roller.

Pilotområde Cykel - Göteborgs Stad

Målet är att skapa enklare, framkomligare och säkrare cykelmöjligheter inom de geografiska områden som projektet definierar, samt att stimulera fler till att kunna och vilja cykla.

– Detta ska göras genom kostnadseffektiva och enklare åtgärder som inte kräver större ombyggnation. – Fokus läggs på testning och utvärdering av nya lösningar snarare än omfattande förarbeten.

Projektet har också som mål att identifiera förutsättningar och föreslå arbetssätt för att göra denna typ av arbetssätt med enklare åtgärder till en del av ordinarie verksamhet på stadsmiljöförvaltningen.

Projektet innefattar två geografiska områden och ett tematiskt:

Inom projektet arbetar vi inom tre arbetspaket som innefattar olika typer av åtgärder som tillsammans ska bidra till målsättningarna inom de två geografiska områdena:

Kartläggning av framtidens maskinbehov och energikällor för underhåll av

väg och järnväg - Trafikverket

För att nå de svenska och internationella klimatmålen behöver alla sektorer i samhället fasa ut fossila bränslen. Elektrifiering, att ersätta bränsledrivna maskiner med eldrivna, är en dellösning som ger flera fördelar. Med eldrift kan man uppnå emissionsfrihet, alltså frånvaro av lokala utsläpp av skadliga gaser och partiklar och om eltillförsel är fossilfri bidrar elektrifiering till klimatmål. Även om klimatmålen ofta anges som det främsta skälet så finns också stora arbetsmiljövinster med en elektrifiering. Fortsatt utveckling av maskiner och batterier bidrar till att tröskeln för ett tydligt tekniksprång blir mindre. Samtidigt är alla energikällor helt beroende av politiska beslut och politisk-ekonomisk inriktning.

Det här projektet omfattar kartläggning och analys av maskinparken i Trafikverkets väg- och järnvägsunderhåll inför kommande elektrifiering. Trafikverket pekar i sin FoI-plan ut elektrifiering som en stark trend som är viktig för hållbarhetsmålen.

Kontaktperson Linda Wennbom
Publicerat 2023-06-01

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss