Välkommen Fredrik!


Rekrytering

Vi hälsar Fredrik Friberg välkommen till ViaPM!

Såväl lokalt som internationellt leder Fredrik Friberg organisationer, samarbeten och förändringsarbeten. Fredrik har omkring tjugo års erfarenhet från beställande myndighet, utförande konsult och entreprenör inom infrastruktursektorn, och dessutom flera år av internationellt arbete. Han har omväxlande jobbat som specialist, chef och projekt-/processledare. Fokus har ofta legat mot implementering av innovationer mot hållbar, robust och effektiv infrastrukturbyggnad. Han mår särskilt bra av att se varaktiga förbättringar och språng genom ny kunskap och tydliga satsningar. Fredrik bor mellan Stockholm och Uppsala och kompletterar vår expansion i Mälardalen.

Kontaktperson Fredrik Friberg
Publicerat 2023-04-01

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss