Verksamhets- och organisationskonsulter Göteborgs Stad


ViaPM har vunnit ett ramavtal tillsammans med Integ Partner och Urbanista Stad AB för verksamhets- och organisationskonsulter åt Göteborgs Stad.

Projekt

ViaM har–tillsammans med Integ Partner och Urbanista Stad AB–vunnit ett ramavtal för verksamhets- och organisationskonsulter åt Göteborgs Stad med ett stort antal förvaltningar och bolag samt flera kranskommuner. Ramavtalet löper under 48 månader från februari 2023 och totala beställningsvolymen uppskattas till 358 MSEK.

– Vi är stolta och glada över att bredda vår framgångsrika verksamhet med att utveckla verksamheter och organisationer till fler delar kommunala sektorn. Göteborgs Stad är en viktig beställare och det är en kvalitetsstämpel att vi får detta uppdrag, säger Anders Asp VD för ViaPM AB.

ViaPM har redan vunnit en förnyad konkurrensutsättning åt den nybildade Stadsmiljöförvaltningen. Vi ska–tillsammans med chefer, specialister och projektledare–upprätta strategiska planer för olika verksamhetsområden och avdelningar. Vi börjar med stadens byggnadsverk och trafiksignaler samt avdelningen Utemiljöer och stadsliv.

Kontaktperson Anders Asp
Publicerat 2023-03-31

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss