Välkommen Niklas!


Rekrytering

Vi hälsar Niklas Höglund välkommen till ViaPM!

Niklas Höglund är en byggingenjör vars främsta styrka är en analytisk förmåga som kombineras med bred erfarenhet och kunskap från såväl projektering som produktion. Han har även en bra förmåga att hantera stress samt mer än 15 år i ledande befattning vilket möjliggör effektiv och ständig framdrift genom rationella beslut.

Bredden består dels i att Niklas ansvarat för daglig styrning i rollen som produktions-/platschef samtidigt som han under många år arbetat som arbets-/projektchef med ett övergripande ansvar för kontrakt, styrning, KMA, ekonomi, tidsplanering, inköp, personal, etc.

Med målet att optimera verksamheten avseende ekonomi, kundnytta och kvalité har Niklas engagemang vidgats löpande mot att komma in allt tidigare i projektskedet för att maximera utväxlingen. Som en effekt av detta har kunder kommit åter i allt tidigare skeden då de upptäckt värdet som skapas genom att få in rätt kompetens redan i det tidiga skedet. Med kunskaper om vad som driver kostnader, tidsplaneringen samt kompetensen inom projektering har input kunnat ges även i detaljplaneskeden.


Niklas är en mycket engagerad process- och projektledare med bred kompetens såväl tekniskt som praktiskt. Utöver detta erbjuds en gedigen erfarenhet av ledarskap.

Kontaktperson Niklas Höglund
Publicerat 2023-02-01

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss