Verksamhetsstöd till nationell samordning för komplexa väganläggningar samt funktionella system åt Trafikverket


Foto: Norra Länken i Stockholm
Projekt

Uppdraget går ut på att tillsammans med nationell samordnare driva verksamhetsutvecklingen inom teknikområdet komplexa väganläggningar samt funktionella system, framför allt avseende strategier, inriktningar och arbetssätt. Med komplexa väganläggningar avses här framför allt vägtunnlar i Stockholm och Göteborg.

Arbetsuppgifter blir bland annat arbete med att analysera verksamheten och ta fram förbättrings- och effektiviseringsförslag, genomföra utredningar inom området, arbeta med framtagande av rutiner, instruktioner, mallar, etc. samt arbete med implementering av inriktning och arbetssätt och projektleda projekt och aktiviteter som drivs inom teknikområdet, osv.

De nya uppdragen sammanfaller med att Jasmina firar fem år på ViaPM vilket vi såklart vill uppmärksamma lite extra.

Kontaktperson Jasmina Pasic Radicic
Publicerat 2022-10-20

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss