Välkommen Christer!


Rekrytering

Vi hälsar Christer Andersson välkommen till ViaPM!

Christer Andersson, har lång erfarenhet av att leda stora och komplexa projekt. Han är civilingenjör Väg och Vatten med drygt 30 års erfarenhet av ledande positioner i anläggningsbranschen, främst inom Peab-koncernen. Han har mycket god kunskap om gällande lagar och regler samt stor vana att omsätta förfrågningsunderlag och ingångna avtal till verklighet med rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt kostnad. Christer har gedigen erfarenhet av att leda stora organisationer samt att hantera alla de kontraktsmässiga och tekniska frågeställningar som dyker upp.


Min största styrka är en analytisk förmåga som kombinerat med erfarenhet och kunskaper från såväl projektering som produktion samt en bra förmåga att hantera stress gör att jag lugnt och sansat kan hantera utmaningar och fatta rationella beslut.

Kontaktperson Christer Andersson
Publicerat 2022-09-06

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss