Mindre underhållsåtgärder byggnadsverk järnväg


Projekt

ViaPM stöttar Trafikverket med projektledning för underhåll av byggnadsverk på järnväg i region väst. Byggnadsverken inkluderar bro, berg och tunnel samt bullerskydd och det geografiska området sträcker sig från Torsby i norr till Eldsberga i söder och Strömstad i öst till Laxå i väst.

Förutom större åtgärder på utpekade byggnadsverk består en del av underhållet av byggnadsverk på järnväg av så kallade mindre underhållsåtgärder.

De mindre underhållsåtgärder som utförs är allt ifrån mindre betongreparationer, utbyte av mindre detaljer och målningsåtgärder till något större åtgärder såsom utbyte av gångbryggor. Till grund för dessa åtgärder ligger kontinuerligt genomförda inspektioner och förvaltarens planering. I dagsläget utför ett flertal entreprenörer sammanlagt hundratalet åtgärder på ett större antal broar, allt för att höja säkerheten och robustheten i anläggningen.

Projektledarens arbete består bland annat i att paketera och prioritera åtgärder, upphandling av entreprenörer samt att tillsammans med byggledare leda, styra och säkerställa kvalitén på entreprenörernas arbeten.

Foton visar järnvägsbro i Olsfors och är ett bra exempel på att även mindre åtgärder kan göra stor skillnad.

ViaPMs uppdrag åt Trafikverket omfattar projektledning. Uppdraget påbörjades under Q1 2022 och sträcker sig till Q4 2023.

Kontaktperson Conny Eriksson
Publicerat 2022-08-11

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss