Välkommen Henric!


Rekrytering

Vi hälsar Henric Forkén välkommen till oss på ViaPM!

Henric har arbetat som konsult och entreprenör i en rad olika roller i elinstallation och byggbranschen med inriktning: Projektledare, Byggledare, Gruppchef, el-konsult och ledande montör. Han har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom installations- och anläggningsprojekt.

Henric har arbetat operativt i stora och komplexa installations- och infrastrukturprojekt med framför allt: riskvärdering, produktionsstyrning, avtalsfrågor, inköp, förhandlingar och uppföljningsfrågor. Som entreprenör har han styrt projekt inom installation flygplats, hus, gata (belysning). Henric har mycket god kännedom inom elsäkerhetsföreskrifter, handböcker och standarder.

Hans utåtriktade sätt och initiativrikedom har bidragit till den gedigna erfarenhet och kompetens inom olika former av elprojekt som han besitter. Henric har aktivt sökt sig till komplexa projekt för att med sin yrkesskicklighet och kunnande både bidra till projektets kvalitets-, tids- och kostnadsstyrning, men även för egen del utveckla sin kompetens och erfarenhetsbank.

Kontaktperson Henric Forken
Publicerat 2022-07-12

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss