Välkommen Anna-Karin!


Rekrytering

Vi hälsar Anna-Karin Salmi välkommen till oss på ViaPM!

Anna-Karin har mångårig erfarenhet av att leda strategi- och utvecklingsarbeten, i såväl nationell som internationell miljö. Hon har djup kunskap i digitalisering och utmärkt analysförmåga. Anna-Karin har utmärkta samordnings- och ledaregenskaper samt förmågan att leverera mycket goda resultat i projekt med komplex och strategisk karaktär.

Anna-Karin Salmi är civilingenjör med snart tio års erfarenhet, framför allt inom offentlig sektor. Hon har haft ett antal olika roller och uppdrag på Trafikverket: förändringsledare, projektledare, utredningsledare, strategisk planerare och utredare.

Hon har även haft en utlandstjänst hos PIARC - World Road Association, med placering i Paris, där hon arbetade med organisationens strategiska partnerskap med andra internationella organisationer inom vägtransportsektorn. Dels med att utveckla en strategi och arbetssätt för partnerskap, dels att koordinera organisationens samarbeten. Anna-Karin är en del av ViaPM sedan april 2022.

Den gemensamma nämnaren för många av hennes erfarenheter är att de ofta har innefattat innovation och att coacha andra till att tänka nytt eller se nya perspektiv gällande användning av ny teknik, styrning och arbetssätt. Hon har också varit involverad i flera internationella samarbeten och fått stor träning på att skapa goda relationer som ett sätt att driva utveckling framåt. Anna-Karin har arbetat inom stora delar av Trafikverkets organisation samt varit utlånad till innovationsmyndigheten Vinnova och utfört benchmarkinguppdrag tillsammans med Nederländernas järnvägsförvaltare ProRail. Hon har genom dessa erfarenheter byggt upp mycket god kompetens om transportsystemets uppbyggnad och branschens aktörer.

Kontaktperson Anna-Karin Salmi
Publicerat 2022-04-25

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss