Välkommen Ronny!


Rekrytering

Vi hälsar Ronny Lindkvist välkommen till oss på ViaPM!

Ronny har bred och djup kunskap inom infrastruktur och anläggningsprojekt.

Han är en målinriktad och lösningsfokuserad projekt- och byggledare som har mycket stor erfarenhet av byggnadsverk, framför allt i betong. Ronny har 30 års produktionserfarenhet av armerings- och betongarbeten, varav 23 år i produktionsledande ställning. Han har stor erfarenhet av ledande positioner i infrastrukturprojekt, marina arbeten, kärnkraftverk, m. m.

Som ansvarig har Ronny haft övergripande ansvar för entreprenadernas kvalité, miljö, arbetsmiljö, planering, produktionsstyrning och ekonomi.

Den gedigna kunskapen har medfört att han ofta rådfrågas av kollegor och beställare för problemlösning i projekten (tidiga skeden, byggbarhet, kapacitetsuppföljning, produktionstekniskt, m.m.).

Kontaktperson Ronny Lindkvist
Publicerat 2022-04-01

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss