Implementering av Floating Car Data (FCD) inom vägunderhåll


Projekt

ViaPM har vunnit ett stort och komplext uppdrag åt Trafikverket: ”Implementering av Floating Car Data (FCD) inom vägunderhåll”. Uppdraget avser att leda verksamhetsnära implementeringsinsatser och att leda utveckling och Forsknings- och innovationsaktiviteter inom olika frågeställningar samt ta fram underlag till kommande inriktningar inom vägunderhåll. ViaPM tillhandahåller en konsultgrupp bestående av fyra personer som ska:

Uppdraget stäcker sig till 2024-01-31 med option på 1+1 år.

– “Uppdraget befäster ViaPM som ledande konsult att leda utvecklings- och implementeringsarbeten inom digitalisering av samhällsbyggnadssektorn. Vi är stolta över att bidra till att Sverige tar en ledande position inom detta mycket expansiva område”, säger Anders Asp VD och uppdragsansvarig.

Kontaktperson Anders Asp
Publicerat 2022-03-28

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss