ViaPM har vunnit Kammarkollegiets nya ramavtal för Managementtjänster (VU)


Nyhet

ViaPM har–som part i konsortiet QFortis Group–efter ramavtalsupphandling av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet vunnit det nya, omfattande statliga ramavtalet Managementtjänster, verksamhets- och organisationsutveckling (VU). Ramavtalet, med en löptid på 48 månader, omfattar tjänster som stöder statliga myndigheters utveckling av verksamhet och/eller organisation i syfte att effektivisera, utveckla, följa upp och genom detta höja kvalitén.

– Vi är stolta och glada över att bredda vår framgångsrika verksamhet med att utveckla verksamheter och organisationer till fler delar av det offentliga Sverige. Tillsammans med våra partners i QFortis Group erbjuder vi såväl bredd som djup för att täcka hela den statliga sektorns behov av tjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling.

Uppdragen kan variera i komplexitet vad gäller innehåll och omfattning. Det kan handla om att ta fram underlag inför förändringar och målsättningar, stöd vid digitalisering av processer och rutiner, framtagning av styrdokument, strategier och rapporter, processkartläggningar, verksamhetsplanering och projektledning.

Ramavtalet kan nyttjas av över 240 avropsberättigade myndigheter och organisationer, spridda över hela Sverige. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Kontaktperson Anders Asp
Publicerat 2021-10-07

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss