Brobyte på väg 1627 i Marks kommun


Fokus på högre säkerhet av tungtrafikerad väg.

Projekt

På väg 1627 i Marks kommun ska två broar bytas ut. I dagsläget kan ej två fordon mötas på broarna och syftet är att höja trafiksäkerheten på vägen då mycket tung trafik går på väg 1627.

Projektering av den södra bron pågår för fullt och produktionfasen för södra bron är i dagsläget planerad efter semestern 2021. Under 2022 kommer den Norra bron projekteras och utföras på samma sätt.

ViaPM ingår i det här projektet i Saitecs BPU organisation i produktionsfasen inom områdena Grundläggning, Väg och Bro. Projektet är en totalentreprenad och beställaren är Trafikverket.

Kontaktperson Peter Lövgren
Publicerat 2021-03-15

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss