Tack för ett annorlunda år


En hälsning från oss på ViaPM.

Nyhet

2020 går till historien som ett år präglat av stor osäkerhet och oro. Det har varit ett prövande år för vårt samhälle som fått utstå betydande förändringar—inte minst för många företag som behövt göra omfattande anpassningar för att överleva.

Trots den osäkerhet som året har inneburit har ViaPM förstärkts med ytterligare fyra medarbetare. Våra projektengagemang har bedrivits digitalt i den mån möjligt, men i analog form har bland annat Hisingsbron och Västlänken—Korsvägen och Olskroken— tagit ordentlig fart. Digital Vinter har även fått stor uppmärksamhet ocha inspirerar omvärlden till effektivare väghållning och ökad trafiksäkerhet. Vi har även utfört flera besiktningar av mark- och byggnadsverk.

Vårt LinkedIn-flöde innehåller många spännande uppdateringar om våra projekt från det gångna året: Spårbyte Öxnered-Håkantorp har slutförts; Sjöfartsmuseet går in i nästa fas; Elverumsbron i Karlstad växer fram; brobasunderhåll i driftområde Göteborg Nord och Syd; modernisering av Trängsletdammen—Sveriges högsta jorddamm; utvärdering av georadar som en oförstörande kvalitetskontroll av beläggningar.

ViaPM har även blivit medlem i InfraSweden2030—ett innovationsprogram som stödjer innovativa produkter, tjänster och produktionsmetoder. ViaPM har dessutom blivit medlem i Svenska Väg- och Broräckesföreningen (SVBRF) som verkar för att främja trafiksäkerheten i Sverige genom att sprida kunskap om gällande krav på räckesprodukter.

Tack för ert fortsatta förtroende och er insats för att göra det bästa av detta annorlunda år.

I år har vi valt att skänka 1 000 kr för varje medarbetare till våra lokala stadsmissioner och deras arbete för personer i ekonomisk och social utsatthet. Julgåvan från oss kan förhoppningsvis ge möjlighet till både akut hjälp och långsiktig förbättring.

God jul och gott nytt år!

Anders A., Richard, Oskar, Conny, Jasmina, Peter, Linn, Linnéa, Christian, Anders N., Magnus, Hawzheen, Martin, Anders J.

Kontaktperson Richard Svennberg
Publicerat 2020-12-18

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss