Välkommen Anders!


Rekrytering

Vi hälsar Anders Johnson välkommen till oss på ViaPM.

Anders har mycket gedigen erfarenhet av att arbeta som chef, expert, projektledare och rådgivare inom transportsektorn. Han kommer närmast från RISE och Scania där han ansvarat för projekt och verksamheter inom infrastruktur, ICT, energisystem, elektrifiering, samhällssystem, finansiering och sociala frågor. Anders har en unik kombination av produktionserfarenhet och utvecklingsprojekt och har under senare år drivit ett antal projekt på hög systemnivå både nationellt och internationellt, bl. a. ett antal stora EU-projekt.

Anders kommer ytterligare stärka vår redan framgångsrika verksamhet genom att leda stora och komplexa projekt inom strategi, forskning och innovation.

Kontaktperson Anders Johnson
Publicerat 2020-12-01

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss