Förbättra din förvaltning av anläggningar


ViaPM har utvecklat detaljerade tillgångsstrategier för teknikområdena Bro och Väggkropp.

Nyhet

ViaPM AB har lett ett arbete åt Trafikverket med att arbeta fram strategier för hur Trafikverket ska förvalta sina anläggningar. För teknikområdena Bro och Vägkropp/Vägkonstruktion har vi tagit fram detaljerade tillgångsstrategier som på ett pedagogiskt sätt beskriver teknikområdet samt påverkande faktorer och arbetssätt för planering och prioritering av underhållsåtgärder.

För mer information, kontakta Anders Asp.

Se bifogade dokument:

Kontaktperson Anders Asp
Publicerat 2020-10-05

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss