ViaPM blir medlem i innovationsprogrammet InfraSweden2030


ViaPM blir medlem i innovationsprogrammet InfraSweden2030 och sätter agendan för innovation i transportinfrastruktur

Nyhet

Med mångårig erfarenhet i att initiera och leda komplexa och strategiska forsknings- och utvecklingsprojekt kommer ViaPM att bidra till att Sverige år 2030 ska ha en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. I vårt arbete kommer vi att fokusera på att hjälpa programmet med utformning av utlysningar och den kommunikation som sker i samband med utlysningarna. Genom att nyttja vårt gedigna nätverk i samhällsbyggnadssektorn kommer vi att arbeta för att öka samverkan mellan behovsägarna, innovatörerna och forskarvärlden i syfte att skapa förutsättningar för en snabbare implementering av projektresultat och kommersialisering av innovativa lösningar.

Läs mer om innovationsprogrammet på InfraSweden2030.se.

Kontaktperson Hawzheen Karim
Publicerat 2020-09-10

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss