GP: "Följ med bakom stängda Sjöfartsmuseets låsta dörrar"


ViaPM i media

Media

Göteborgs-Posten har publicerat en spännande artikel som ger insyn i renoveringen av Sjöfartsmuseet i Göteborg. Från ViaPM deltar byggledare och kontrollant för anläggnings-, mark-, rör- och betongarbeten vid om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet.

Läs gärna artikeln “Följ med bakom stängda Sjöfartsmuseets låsta dörrar” på Göteborgs-Postens webbplats.

Kontaktperson Richard Svennberg
Publicerat 2020-08-23

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss