ViaPM utformar tvådagarsutbildning i vägunderhåll


En ny utbildning i vägerunderhåll ska ge en övergripande kunskap inom flera teknikområden.

Projekt

ViaPM har fått ett uppdrag av Trafikverket att ta fram en tvådagarsutbildning i vägunderhåll för anställda i Trafikverket. Uppdraget spänner över många teknikområden (beläggning, byggnadsverk, installationer, vinterväghållning etc.) och ska ge en övergripande kunskap inom området.

Vi tackar för förtroendet och ser mycket fram emot att sprida vår breda kunskap inom vägunderhåll. Anders Asp och Hawzheen Karim, Ph.D. kommer att leda uppdraget.

Kontaktperson Hawzheen Karim
Publicerat 2020-07-29

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss