Västlänken, Korsvägen etapp E05


En uppdatering från Korsvägen i sommarvärmen.

Projekt

På Korsvägen pågår jobb under hela sommaren. Vi är inne i en sex veckor lång trafikomläggning. Delar av spårvagnsspåren har rivits upp och nya växlar och spår har lagts för att anpassa trafiken över en tillfällig bro. Bron som går över schaktgropen där Korsvägens station kommer att byggas, är 23 m bred och 67 m lång. Korsvägen är en stor knutpunkt för kollektivtrafiken i Göteborg och ligger nära Liseberg. Corona-pandemin med stängt Liseberg och inställd Gothia Cup har minskat resandet betydligt, vilket har underlättat sommarjobben.

Kontaktperson Anders Nordeman
Publicerat 2020-07-17

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss