Välkommen Martin!


Rekrytering

Vi hälsar Martin Nilsson välkommen till oss på ViaPM.

Martin har bred och djup kunskap inom infrastruktur och anläggningsprojekt. Hans yrkesverksamma karriär har nästan uteslutande bestått av ledande positioner. Som ansvarig har Martin haft det övergripande ansvaren för entreprenadernas kvalité, miljö, arbetsmiljö, planering, produktionsstyrning och ekonomi.

Martin har stor erfarenhet inom berghantering och losshållning där han även arbetat som utvecklingsledare. Den gedigna kunskapen har medfört att han ofta rådfrågas av kollegor och beställare för hjälpa till att lösa problem i projekten såväl som i tidiga skeden, byggbarhet, kapacitetsuppföljning samt produktionstekniskt.

Kontaktperson Martin Nilsson
Publicerat 2020-07-02

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss