Ny forskning- och innovationsinriktning för vägkropp


ViaPM ska leda arbetet med att utforma en FOI-inriktning för vägkropp.

Projekt

Trafikverket har gett ViaPM AB uppdraget att leda arbetet med att ta fram en forskning- och innovationsinriktning för vägkropp som ska utgöra grunden för prioritering av kommande FOI-arbete som rör vägkropp, vägkonstruktion och avvattning.

Genom att arbeta fram en långsiktig inriktning ökar möjligheterna till att mer systematiskt arbeta med de åtgärder och aktiviteter, som ger de bästa effekterna för att nå de uppsatta målen, enligt bl.a. Trafikverkets Forsknings- och innovationsplan.

Målgrupper för FOI-inriktningen är beslutsfattare och specialister som arbetar med vägkropp, vägkonstruktion och avvattning. Inriktningen ska utgöra grunden för styrning och prioritering av forskning och innovation som rör teknikområde Vägkropp.

FOI-inriktningen blir också ett värdefullstöd i FOI-utförarnas och akademins arbete med att anpassa sin forskningsprofil, utveckla samarbeten och satsa på rätt kompetens och rätt utbildning på olika nivåer.

Arbetet ska drivas i samråd med aktörer inom anläggningsbranschen, konsultbranschen samt akademin och andra FOI-utförare.

Från ViaPM deltar Anders Asp och Hawzheen Karim.

Kontaktperson Anders Asp
Publicerat 2020-05-29

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss