Tillståndsmätning och Drift- och Underhållsmetoder inom InfraSweden2030


Nya innovativa metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll transportinfrastruktur.

Projekt

ViaPM har fått uppdraget att leda fokusområdet Tillståndsmätning och Drift- och Underhållsmetoder inom Vinnovas strategiska innovationsprogram InfraSweden2030.

Ett mycket spännande uppdrag med inriktningen att främja utvecklingen av nya innovativa metoder och väsentliga förbättringar av befintliga metoder och system för tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen. Syftet är att på sikt bidra till att förbättra tillståndet på befintlig transportinfrastruktur och göra den mindre känslig för störningar.

I arbetet kommer vi att fokusera på fyra huvudaktiviteter:

  1. Utlysningar och relaterade kommunikation i samband med utlysningarna som är ett verktyg för att nå programmets mål. Utformning av utlysningarna ska utgå ifrån de fyra viktiga pusselbitarna för en lyckad innovation nämligen teknik, individ/kunskap, organisation/verksamhet och regelverk/affärsmodell.
  2. Ökad samverkan mellan behovsägare, innovatörer och akademin i syfte att öka aktörernas förståelse för varandras utmaningar, förutsättningar och behov.
  3. Stöd vid implementering av resultat genom att lägga fokus på att skapa förutsättningar för implementering av projektresultat. Detta kräver dialog med behovsägarna och mottagarna av projektresultat i olika skeden.
  4. Internationell marknadsföring av projektresultat och innovationer: En bred marknad är en förutsättning för lönsamma innovationer. Då den svenska marknaden är för liten för en pay-off på rimlig tid, finns det behov av att arbeta med marknadsföring av projektresultat internationellt.
Kontaktperson Hawzheen Karim
Publicerat 2020-04-29

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss