Välkommen Hawzheen!


Rekrytering

Vi hälsar Hawzheen Karim välkommen till oss på ViaPM.

Hawzheen har bred och djup kunskap inom infrastruktursektorn. Han har mångårig erfarenhet från ledande positioner både som entreprenör och beställare samt har disputerat inom området.

Senaste åren har Hawzheen ansvarat för Trafikverket forsknings- och utvecklingsportfölj inom väg- och järnvägsunderhåll, en roll som omfattar ledning och styrning av forskning- och innovation för att nå en hållbar och proaktiv förvaltning av vägar och järnvägar i Sverige.

Parallellt med portföljledarrollen har han också lett Trafikverkets program för införandet av Digital vinterväglagsinformation i syfte att effektivisera vinterväghållningen i Sverige. Programmet har fått stor internationell uppmärksamhet och Hawzheen kommer fortsätta att stötta ViaPMs övriga konsulter i projektet.

Kontaktperson Hawzheen Karim
Publicerat 2020-03-23

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss