Vi följer utvecklingen av Covid-19


Nyhet

ViaPM följer noga utvecklingen av coronavirusets effekter på vårt samhälle. Vi rättar oss efter myndigheternas rekommendationer och vi tar vårt ansvar för att begränsa smittspridningen. Vår verksamhet och våra samarbeten fortsätter med ödmjukhet och fortsatt stort engagemang även i dessa ovissa tider, samtidigt som vi gör de anpassningar som krävs för att var förberedda för de utmaningar som coronaviruset medför.

Kontaktperson Richard Svennberg
Publicerat 2020-03-16

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss