Välkommen Magnus!


Rekrytering

Vi hälsar Magnus Nilson välkommen till oss på ViaPM.

Magnus är högskoleingenjör som arbetat med kvalitetskontroll, koordinering samt fältmätningar, vidare har tillståndsbedömningar varit en del av hans arbetsområde. Han har framför allt arbetat med georadarmätningar av bitumenbundna lager samt analys och kvalitetskontroll av dessa.

Kontaktperson Magnus Nilson
Publicerat 2020-02-17

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss