Processledare väg- och järnvägsunderhåll — flera projekt


Projekt

Trafikverket har tecknat kontrakt med ViaPM AB för uppdrag som Processledare väg- och järnvägsunderhåll — flera projekt. Uppdraget sträcker sig över 2 + 2 år och omfattar såväl senior som junior processledare.

Några projekt som ingår i uppdraget:

Kontaktperson Anders Asp
Publicerat 2020-01-31

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss