Ny bro över Västerdalälven vid Torgås


ViaPM byggleder uppförandet av ny bro över Västerdalälven.

Projekt

ViaPM har tilldelats byggledningsuppdraget av Trafikverket gällande uppförande av ny bro över Västerdalälven vid Torgås. Arbetena består i huvudsak av att riva den befintliga betongbågbron samt anläggning av en ny bro i samma läge som den gamla bron.

Den befintliga bron byts ut på grund av att dess bärighet är nedsatt. Sprickor i brons betongbågar har noterats vid ordinarie besiktning och därför är bärigheten nedsatt och bron är sedan den 10 maj 2019 helt avstängd från all trafik. Den nya bron kommer att bli en bågbro i stål med en längd på cirka 70 meter med en vägbredd på 7 meter.

Hösten 2019 upphandlas en totalentreprenör för projektering och byggnation av ny bro. Beräknad byggstart för bron är våren 2020 och den beräknas vara färdigställd sommaren 2021. Arbetena är av komplex art med rivning och nyanläggning vid älven och vid upphandligen ställdes höga krav på kompetens från liknande projekt innefattande rivning av byggnadsverk och konstruktioner med långa spännvidder. ViaPM är stolta över att ha erhållit Trafikverkets förtroende i detta projekt.

Kontaktperson Peter Lövgren
Publicerat 2019-10-03

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss