Byggledare och kontrollant för till- och ombyggnation av Sjöfartsmuseet i Göteborg


Foto: GAJD Arkitekter
Projekt

ViaPM har av Higab kontrakterats som byggledare och kontrollant för anläggnings-, mark-, rör- och betongarbeten vid om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet.

Om- och tillbyggnaden innebär att entrén mot Karl Johansgatan öppnas upp, att nya trappor byggs och nya hissar installeras, samt att ett toppmodernt akvarium på cirka 1 100 kvadratmeter byggs under marknivå framför museet. Dessutom kommer grönområdet i Gamla Varvsparken att utökas.

ViaPM har för uppdraget kunnat erbjuda resurs med erfarenhet av projekt i tätbebyggt område där sprängningsarbete/bergschakt ingått. Andra ansvarsområden och erfarenheter som var viktiga för kunden inför upphandling och utvärdering som ViaPM erbjuder är: god kunskap om sprängning och wiresågning i berg, bakåtförankrad spontning, pålning, geodetiska mätningsarbeten, arbeten med rör och brunnar i mark samt betongarbeten.

Vidare ska resursen ansvara för uppföljning av reglerbara mängder som kostnadsreglering av ÄTA-arbeten.

Kontaktperson Richard Svennberg
Publicerat 2019-09-30

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss