ViaPM utsedd till andre­leverantör på Stockholm vatten och avfalls ramavtal för projekt­ledning av VA


Projektledning av VA samt bygg och anläggning.

Projekt

ViaPM AB har utsetts till andreleverantör på Stockholm vatten och avfalls (SVOA) ramavtal för projektledning av VA samt bygg och anläggning. Vid avtalstecknande hölls en omfattande presentation av avtalet. Även en handfull kommande projekt presenterades. Projekten är många med bred spridning i geografi, teknikområde och storlek.

ViaPM ser fram emot det nya samarbetet och de tillhörande projekten och utmaningarna.

Kontaktperson Richard Svennberg
Publicerat 2019-07-02

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss