Byggledning på Försvars­maktens anläggning i Skredsvik


Ett spännande projekt i skärgårds­miljö med omfattande säkerhets­arbete.

Projekt

ViaPM har utsetts av Fort­ifikations­verket att byggleda produktion av två skärmtak och ett förråd med tillhörande ytor för logistik och fordons­uppställning på Försvars­maktens anläggning i Skredsvik.

Ett spännande projekt i skärgårds­miljö med omfattande säkerhets­arbete för bygg­processens alla skeden samt den bygg­tekniska konstruktionen. Arbetet kring säkerhet urskiljer projektet mot liknande i civil miljö.

Kontaktperson Christian Berggren
Publicerat 2019-07-02

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss