Nya Elverumsbron


Ett pilotprojekt inom projektering: helt i 3D.

Foto: Flygfoto över Karlstad - Karlstad Kommun
Projekt

Karlstad Kommun har gett ViaPM förtroendet att tillhandahålla byggledning och biträdande projektledare för den nya Elverumsbron som ska förbinda Lamberget med Örsholmen över Klarälven. Den nya bron kommer att placeras längre söderut och bli en förlängning av Kalvholmsgatan. Målbilden är att denna bro på sikt ska knyta ihop de östra delarna av Karlstad med stadskärnan och även bli en del av östra förbindelsen.

Bron är även ett pilotprojekt vad gäller projektering. Bron med alla dess tillhörande tekniska element är helt och hållet projekterat och ritat i 3D, vilket gör projektet än mer intressant.

Läs mer om den östra förbindelsen på Karlstad växer.

Kontaktperson Peter Lövgren
Publicerat 2019-07-01

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss