Kartbergsbron & Kartbergs­cirkulationen


Kartbergsbron och Kartbergscirkulationen i Jakobsberg, Karlstad.

Foto: Tovatt arkitekter
Projekt

ViaPM har utsetts av Karlstad kommun att projektleda uppdraget med framtagande av MKB, ansökan om tillstånd för vatten­verksamhet samt eventuell vattendom. Uppdraget innebär också att leda den fortsatta projekteringen och utredningen inför antagande av detaljplan för kartbergs­cirkulationen.

Kartbergsbron med tillhörande cirkulations­plats är en del av södra förbindelsen i Karlstad. Södra förbindelsen kommer att bli en ny led i gatumiljö genom en ny stadsdel på Jakobsberg där Karlstads flygplats tidigare varit placerad. Leden ska knyta samman väg 236 i öster med Skoghallsvägen i väster.

Läs mer om de nya stadsplanerna på Karlstad.se.

Kontaktperson Christian Elfvelin
Publicerat 2019-02-13

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss