Välkommen Christian!


Rekrytering

Vi hälsar Christian Berggren välkommen till oss på ViaPM.

Christian är född in i branschen och drev sitt första projekt med personal under sig som 21-åring. Han har en bakgrund som gräv­maskinist med arbetsplats­ansvar på ett mindre företag, men har även ingenjörs­examen från Karlstad Universitet. Som ansvarig har Christian haft det övergripande ansvaret för entreprenad­ernas kvalité, miljö, arbets­miljö, planering, produktions­styrning och ekonomi. Han har både upprättat, utfört och lett arbetet med projektens kontroll­program och egen­kontroller.

Kontaktperson Christian Berggren
Publicerat 2019-02-01

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss