God jul och gott nytt år!


Vi tackar för ett givande samarbete under 2018 och ser fram emot 2019

Nyhet

Vi tackar för ett givande samarbete under 2018 och ser fram emot 2019. År 2019 kommer vi ytterligare förstärka vår organisation med nya medarbetare för att trygga vår vision:

Att vara ett nav för kvalificerade management­tjänster inom samhälls­byggnad och därigenom vara kundens naturliga val för en oberoende markands­partner.

Vi väljer att inte skicka traditionella julkort utan har istället valt att skänka pengarna till Suicide Zero.

God jul och gott nytt år!

Richard, Anders och Oskar
ViaPM.se

Kontaktperson Oskar Manninen
Publicerat 2018-12-19

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss