Välkommen Linnéa!


Rekrytering

Vi hälsar Linnéa Gustafsson välkommen till oss på ViaPM.

Linnéa har ingenjörs­utbildning med inriktning på affärs­utveckling, entre­prenörskap och ekonomi. Hon har arbetat med projekt­koordinering och som utvecklings­samordnare för CEVT och nu senast på Trafikverket.

Linnéa har erfarenhet ifrån planerings- och koordinerings­uppdrag. Linnéas roller har innefattat bland annat följande moment:

Kontaktperson Linnéa Gustafsson
Publicerat 2018-11-19

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss