ViaPM i Upphandling24: Så ska halk­olyckorna minska


En inblick i upphandlingen av projektet Digital Vinter­väglags­information

Media

I reportaget Så ska halkolyckorna minska i Upphandling24, nummer 5 (2018), belyses projektet Digital Vinter­väglags­information som ViaPM leder åt Trafikverket med Anders Asp som projektledare och Linnéa Gustafsson som projekt­koordinator. Reportaget ger god insikt i projektet ur ett upphandlings­perspektiv.

Projektets syfte är att i realtid samla in väglags­information med uppkopplade fordon i ett moln­baserat system för att effekt­ivisera åtgärder för att bekämpa halka.

På Trafikverkets webbplats finns även artikeln Vanliga bilars halk­varning ger bättre koll på vinter­väg­hållningen som utgör en intressant läsning angående tekniken och dess applikationer.

Kontaktperson Anders Asp
Publicerat 2018-11-04

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss