Belysnings­projekt på Sävenäs bangård


Utvärdering av belysnings­projekt med mål att effektivisera ström­förbrukning.

ViaPM deltar i utvärderingen av ett belysnings­projekt som pågått i fyra (4) år på Sävenäs bangård. Projektet handlar om ett styrsystem för belysning som har installerats för att kunna effekt­ivisera ström­förbrukningen på bangården. Projektets mål var att minska ström­förbrukning på bangårdar genom användning av tillgänglig teknik utan påverkan på verksamhet. ViaPMs konsult agerar utredare och redaktör för delar av utredningen.

Kontaktperson Jasmina Pasic Radicic
Publicerat 2018-10-18

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss