Tjörnbron


Planerat under­håll av Tjörnbron med snedkabel­byte.

Projekt

ViaPM har blivit utsedda att projekt­leda total­entreprenaden snedkabel­byte på Tjörnbron. Som en del av ett planerat underhåll ska 14 snedkablar bytas—den största kabeln är 143 meter lång och väger 12,5 ton—från vägbanan ska den lyftas 73 meter upp och fästas i pylonen 110 meter över vattenytan.

Åtgärden utförs för att bibehålla brons livs­längd och minska risken för akuta fel. För att inte påverka den intensiva turist­trafiken sker utförandet under våren och hösten 2019, med uppehåll under juni, juli och augusti. Projektet befinner sig just nu i ett intensivt projekterings­skede.

Kontaktperson Conny Eriksson
Publicerat 2018-10-01

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss