ViaPM har utsetts av Karlstads kommun för konsult­tjänster inom samhälls­byggnads­sektorn gällande konsult­kategorin mark och infra­struktur


Avtalet omfattar Karlstads, Hammarö samt Forshaga kommuner med tillhörande förvaltningar och nämnder. Avtalstiden är 2-4 år.

ViaPM kommer att i första hand hjälpa beställaren med konsult­tjänster i samband med:

ViaPM kommer att bistå beställaren inom kompetens­områdena Projekt-, bygg- och/eller projekterings­ledning inom gatu-, mark- och VA-mark­anläggning samt med betong-, stål och trä­anläggning/konstruktioner.

ViaPM kommer exempelvis att bistå och hjälpa beställaren med:

Kontaktperson Richard Svennberg
Publicerat 2018-03-28

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss