ViaPM har utsetts av Mariestads kommun att leverera beställar­stöd och besiktnings­tjänster


ViaPM är en av de tilldelade gällande tekniska konsulter inom områdena mark, gata, vatten och avlopp. Tjänsterna kommer att avropas framförallt av verksamheter inom verksamhet Teknik, som är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner och avser små och mellan­stora jobb. Ramavtalet avser period på maximalt fyra (4) år.

ViaPM kommer leverera tjänster i form av entreprenad­besiktningar samt projekt- och bygg­ledning. Besiktningarna som omfattas är genomförande av entreprenads­besiktningar i VA-, gata-, landskap-, mark­projekt.

Funktionen som beställar­stöd avser att bistå med att:

Kontaktperson Richard Svennberg
Publicerat 2018-02-14

Ert natur­liga val


Varmt välkommen att kontakta oss!

Kont­akta oss